Přístroj pro měření obsahu solí Hedon SSM

Hedon SSM je plně automatický přístroj pro měření čistoty povrchu. Plně nahradí Breslovu metodu zjišťění obsahu solí na povrchu, avšak ve zkráceném čase a bez použití spotřebního materiálu

Cílem při vývoji přístroje bylo především:

  • zlepšit čas, kvalitu a přesnost měření v terénu
  • eliminovat použití injekčních jehel
  • vyvinou přístroj, jenž nebude vyžadovat použití papíru
  • zautomatizovat systém dávkování vody a čištění
  • eliminovat použití spotřebního materiálu (cel a injekčních jehel)
  • přesně replikovat protokol o Breslově metodě
  • eliminovat zbytky zůstávající na povrchu po Breslově či jiných metodách založených na adhezivech

Přístroj Hedon SSM je plnohodnotnou alternativou Breslovy metody, a to v souladu s normou ČSN EN ISO 8502-9 (Provozní metoda pro konduktometrickéé stanovení solí rozpustných ve vodě).

Fotogalerie