Digitální vlhkoměr Elcometer 7000

Digitální vlhkoměry řady Elcometer 7000 měří vlhkost porozních materiálů buď destruktivním způsobem pomocí jehliček nebo nedestruktivně, pouhým přiložením přístroje na rovný povrch.

K dispozici jsou přístroje s měřicími jehličkami nebo verze pro nedestruktivní měření, průměrný obsah vlhkosti je vypočítán na základě změny impedance mezi vlhkým a přijatelně suchým povrchem.

  • kalibrovaný přístroj připravený k okamžitému použití
  • hodnoty se okamžitě zobrazí na přehledné, snadno čitelné stupnici
  • přenositelný, nedestruktivní přístroj napájený bateriemi

Fotogalerie