Zaškolení

Při dodávce zařízení nabízíme zaškolení pracovníků. Prvotní zaškolení k dodávce zařízení je nabízeno zdarma - u složitějších celků se jedná o instalaci celku a následné zaškolení pracovníků.

Jsme si vědomi, že čas od času dojde také k výměně obsluhy zařízení a ne vždy se podaří informace k obsluze relevantně předat. Proto je možné také využít naši službu opakovaného zaškolení, kterou je možné spojit také se základním školením v dané oblasti.

Přehled námi nabízených zákaznických školení najdete zde. Při tvorbě obsahu pak vycházíme z definovaných potřeb a v maximální možné míře využíváme konkrétní příklady z praxe.

Mgr. Radana Brábníková

Ing. Pavel Medvec

Ing. Michaela Pospíšilová

Ing. Ivo Bojas

Renáta Sabolová

Bc. Jana Kmeťová