Povrchové napětí plastů

Cílem kurzu je získat základní přehled o vlastnostech plastů, možnostech testování povrchového napětí a typech předúpravy před lepením nebo potiskem. 

 

              

Co všechno se na semináři dozvíte?

Teoretická část

 • Problematika plastů

  • Polymery a jejich chování s ohledem na povrchovou energii – chemická struktura (spojitost se základními vlastnostmi)
  • Plasty – stručný přehled výroby -> ADITIVA – s ohledem na povrchové vlastnosti (reformační činidla, barviva, UV-stabilizátory, změkčovadla, tvrdidla…)

 • Charakterizace povrchu

  • Povrchová energie – schéma smáčení, stanovení - princip, využití, příklady; podmínky vzniku pevného spoje (lepení, lakování)

 • Zvýšení povrchové energie 

  • Oxidace povrchů s důrazem na plazmatické úpravy

Praktická část

 • Plazmová úprava 

  • Atmosférická plazmová tryska – pokusy s mastnotou, čištěním, plazmování vzorků

 • Stanovení povrchové energie 

  • Fixy, inkousty, See System (přístroj pro testování povrchové energie kapkovou metodou)  

      

Rozsah: celodenní školení

Lektorkou kurzu je Ing. Hana Šourková, která působí ve společnosti SurfaceTreat a .s  na pozici vývojového pracovníka. Tato malá česká firma se zabývá zákaznicky orientovaným výzkumem a vývojem v oblasti plazmových povrchových úprav, zejména na polymerních (práškových) materiálech.

 

 

Mgr. Radana Brábníková

Ing. Pavel Medvec

Ing. Michaela Pospíšilová

Renáta Sabolová

Bc. Jana Kmeťová