Flokulační technologie

Systém sestává z jediné reakční fáze, ke které dochází uvnitř nádrže jednotky. Celý proces je plně automatizovaný.

Znečištěná voda je načerpána i zpracována pomocí chemické reakce. Při té dochází k flokulaci, tedy vysrážení částic a tvorbě agregátů. Čistá voda je poté odváděna do skladovací nádrže, zbytky kalu do odpadní nádrže.

     

  Flokulační technologie WE
Výkon až 1 500 l/hod
Odvětví výroba nátěrových hmot/inkoustů, tiskařské společnosti
Flokulační technologie WE

Fotogalerie

Mgr. Radana Brábníková

Ing. Pavel Medvec

Ing. Michaela Pospíšilová

Ing. Ivo Bojas

Renáta Sabolová

Bc. Jana Kmeťová