Metalizace

Metalizace (neboli šopování) elektrickým obloukem je jedním ze způsobů žárového stříkání - procesu povrchové úpravy materiálů, při němž je kovový drát (obvykle zinek, hliník nebo jejich slitina) v pistoli taven a následně nanášen na podklad, který zůstává nenataven . Jedná se o způsob využívaný pro povrchovou úpravu ocelových konstrukcí, zejména pro aplikace, vyžadující vysokou životnost povlaků nebo určené do těžkých korozních prostředí.

Při metalizaci elektrickým obloukem dochází ke zkratu mezi dvěma dráty o různé polaritě a ke vzniku elektrického oblouku. V oblouku jsou odtavovány konce těchto drátů o stejném nebo rozdílném složení. Roztavený kov je pomocí stlačeného vzduchu rozprašován na podklad.

Při aplikaci roztaveného kovu dochází k minimálnímu zahřátí podkladu, na který je tavenina aplikována. Vazby, které vznikají mezi podkladovým materiálem a povrchovou úpravou jsou proto mechanického, nikoliv chemického charakteru a nedochází k deformaci nebo jiným nežádoucím změnám struktury podkladového materiálu.

Mgr. Radana Brábníková

Ing. Pavel Medvec

Ing. Michaela Pospíšilová

Renáta Sabolová

Bc. Jana Kmeťová