Příprava povrchu

Příprava povrchu v sobě zahrnuje dvě základní veličiny - drsnost s čistotu podkladu.

Kvalita a výsledný vzhled nátěru je závislý na mnoho faktorech. Kromě správné přípravy povrchu záleží taky na kvalitě nátěrové hmoty, na podmínkách aplikace apod.

Požadavky a doporučení pro drsnost a čistotu podkladu jsou stanoveny normou ISO 12944-4. Nejpoužívanější normou pro určení stupně přípravy povrchu je ISO 8501-1 a 2.