Čistota

Čistota podkladu před aplikací nátěrových hmot a obdobných systémů je jedním z klíčových parametrů jejich funkčnosti a dlouhé životnosti.

Metody hodnocení čistoty povrchu upravují normy ISO 8502-1 až 8502-12. Normy ISO 8503-1 až 8503-5 pak popisují charakteristiku drsnosti otryskaných ocelových povrchů a ISO 8504-1 až ISO 8504-3 se věnují metodám přípravy povrchu s informacemi o schopnosti dané metody dosáhnout určitého stupně čistoty.