Drsnost

Drsnost je charakteristická vlastnost povrchu, která zajišťuje přilnutí nátěrové hmoty na podklad.

Požadovaného stupně drsnosti lze dosáhnout pomocí předúpravy povrchu například otryskáváním či mechanickým nebo ručním čištěním. Možnosti měření drsnosti jsou široké. V první řadě je to metoda vizuální – komparativní, při které se používají etalony drsnosti – standardizované ocelové „vzorníky“, které slouží k porovnání povrchu se vzorem na etalonu. 

Další možností je měření drsnosti pomocí drsnoměrů a profiloměrů. Profiloměry měří bodově hodnotu Rmax, zatímco drsnoměry skenují profil povrchu v dané délce a provádějí výpočet dalších parametrů, jako je Ra, Rz, Ry a další.