Fyzikálně - chemické technologie

Jednotka Sedfloc je navržena k zpracování odpadních vod s obsahem biologicky nerozložitelného materiálu rozpuštěného ve vodě, jako jsou např. inertní minerální látky, organické látky, minerální oleje, čisticí prostředky, rozpouštědla, nátěrové hmoty nebo nečistoty v suspenzích.

Při využití technologie Sedfloc zpracování probíhá v několika fázích, a může tak dojít k chemické proměně nečistot rozpuštěných v odpadní vodě. To je zásadní pro vznik hustého kalu, který lze od vody separovat gravitací, a získat tak čistou vodu, kterou lze opětovně využít nebo zlikvidovat.

         

  Sedfloc – Fyzikálně-chemická technologie
Výkon až 15 000 l/hod
Odvětví výroba nátěrových hmot, galvanické úpravy

Fotogalerie

Mgr. Radana Brábníková

Ing. Pavel Medvec

Ing. Michaela Pospíšilová

Ing. Ivo Bojas

Renáta Sabolová

Bc. Jana Kmeťová