Odmašťovací zařízení

Technologie navržená k separaci a odstranění minerálních olejů z odpadních vod.

Využívá princip koalescence, kdy se dvě nebo více částic spojují do jedné velké, a je vhodná pro odstranění minerálních olejů z odpadních vod vzniklých při mycích cyklech nebo při přípravě povrchů. Jednotky DS jsou modulární systémy kompletně vyrobené z nerezové oceli AISI 304/316.

     

Odvětví: kovovýroba

      

Odmašťovací zařízení Water Energy řady DS slouží k separaci a odstranění minerálních olejů, a to i v emulzích, obsažených v odpadních vodách.

Odmašťovací zařízení využívají k čištění vody princip koalescence a jsou vhodná pro zpracování vody znečištěné minerálními oleji, tuky, benzínem a dalšími lehkými produkty frakční destilace ropy.

Díky koalescenci představují odmašťovací zařízení DS důležitou složku v nepřetržitém odstraňování mastných znečišťujících látek v mycích nádržích a nádržích předběžné úpravy.

Zařízení řady DS jsou vybavena lamelovými bateriemi, které zvětšují aktivní kontaktní plochu a zároveň v porovnání se standardními odmašťovacími zařízeními zmenšují celkovou velikost jednotky.

Právě větší kontaktní plocha usnadňuje proces koalescence, kdy se menší částečky shlukují do větších agregátů, které pak lépe stoupají a lze je odstranit.

K odmašťování dochází při nahromadění částic s nižší měrnou hmotností v klidnější části a při jejich odstranění sběrným systémem. Vytěžené mastné látky lze nepřetržitě vypouštět do sběrných nádrží, nebo je odvádět do jiných úložných prostor pro další použití. Sedimentační část lze nárazově separovat do určených nádrží.

Odmašťovací technologie jsou obvykle využívány jako předstupeň k chemicko-fyzikálnímu zpracování, nebo v případě, že ve vodě nedochází snadno k sedimentaci.

Zařízení řady DS jsou vybavena:

  • lamelovými bateriemi 3. – 5. řady z nerezové oceli AISI 304 
  • samonosnými moduly z nerezové oceli AISI 304 
  • teleskopickým flotačním systémem a polohovacími konzolemi v nádrži 
  • podávacím čerpadlem s odolným krytem a teflonovými částmi
Odmašťovací zařízení DS

Fotogalerie

Mgr. Radana Brábníková

Ing. Pavel Medvec

Ing. Michaela Pospíšilová

Ing. Ivo Bojas

Renáta Sabolová

Bc. Jana Kmeťová