Nová solná korozní komora od Ascott

Další nainstalované komory již v provozu

Další úspěšná instalace dvou korozních komor a jedné vysoce výkonné klimatické komory a kompletní vybavení krásné moderní laboratoře pro hodnocení kvality povrchových úprav. Korozní komory o objemu 1000 litrů umožňují provádět testy solnou mlhou, kondenzaci a vysoušení a budou používány pro hodnocení kvality povrchových úprav dílů průmyslových praček. 

Mgr. Radana Brábníková

Ing. Pavel Medvec

Ing. Michaela Pospíšilová

Ing. Ivo Bojas

Renáta Sabolová

Bc. Jana Kmeťová