Nová solná korozní komora od Ascott

Další nainstalované komory již v provozu

Další úspěšná instalace dvou korozních komor a jedné vysoce výkonné klimatické komory a kompletní vybavení krásné moderní laboratoře pro hodnocení kvality povrchových úprav. Korozní komory o objemu 1000 litrů umožňují provádět testy solnou mlhou, kondenzaci a vysoušení a budou používány pro hodnocení kvality povrchových úprav dílů průmyslových praček. 

Mgr. Radana Brábníková

+420 596 115 008

brabnikova@gamin.cz

Ing. Pavel Medvec

+420 596 115 008

medvec@gamin.cz

Ing. Michaela Pospíšilová

+420 596 115 008

pospisilova@gamin.cz

Ing. Vít Ehler

+420 596 115 008

ehler@gamin.cz

Renáta Sabolová

+420 596 115 008

sekretariat@gamin.cz