Průmyslová zařízení pro recyklaci rozpouštědel

Velké průmyslové celky vyráběné dle potřebné kapacity a prostor konkrétního zákazníka. Pro bližší informace nás kontaktujte.

Průmyslové přístroje jsou vybaveny vnitřním míchacím zařízením a odškrabávači (na vyžádání), které udržují produkt v pohybu, čímž je zamezeno ulpění na stěně a na dně kotle.

Otáčený kotel, zhotovený z oceli V2 o tloušťce 8 mm, zaručuje vysokou odolnost a dlouhou životnost. Celková kapacita kotle je vzhledem k maximálnímu objemu náplně mimořádně vysoká a umožňuje perfektní oddělení rozpouštědla a nečistot díky redukci jevu vlečení. Průměr kotle, oproti jeho hloubce velmi velký, rozšiřuje odpařovací plochu, destilace je tak optimalizována. Díky možnosti téměř kompletního vyklopení kotle je navíc vyprazdňování a čištění mimořádně snadné.

Kontrola řízená mikroprocesorem umožňuje optimální provoz, odpovídající příslušnému zpracovávanému produktu. Proces, který lze rozdělit maximálně na 6 úseků, umožňuje okamžitou úpravu hodnot dle vývoje chemicko-fyzikálních jevů a zejména s ohledem na specifické teplo, odpařovací energii, tlak páry a různé destilační teploty.

Tato flexibilita umožňuje:

  • stupeň úpravy pro směs kapaliny s kapalinou, kapaliny s pevnou látkou a pro vysoké koncentrace
  • sušení zbytků na nejvyšší možné fyzikální úrovni
  • cíleně korigující zásahy do rozsahu a doby pro odstranění abnormální tvorby pěny
  • linearita a konstantnost teplotního rozdílu mezi topným médiem a produktem, i u ředidel se zvláště širokým rozpětím destilace
  • bezpečné zacházení s rozpouštědly nestálými vůči teplu a s nečistotami
Velké průmyslové zařížení pro recyklaci rozpoušťedel

Fotogalerie

Videa

Mgr. Radana Brábníková

Ing. Pavel Medvec

Ing. Michaela Pospíšilová

Ing. Ivo Bojas

Renáta Sabolová

Bc. Jana Kmeťová