Lesk

Lesk je specifickou veličinou zejména proto, že je velmi dobře viditelný, a to nejen pro odborníky, ale i pro laiky. Pro měření lesku existuje celá řada výrobků různých uživatelských úrovní.

Leskoměry používají paprsek, který pod určitým úhlem dopadá na měřený povrch a následně procentuálně vyjadřují stupeň lesklosti povrchu. Volba úhlu, pod kterým paprsek na přístroj dopadá, je závislá na stupni lesklosti povrchu – pokud se jedná o povrch vysoce lesklý, je nejvhodnější měření pod úhlem 20º, naopak matné nátěry se měří pod úhlem 85º. Standardní nátěrové hmoty se měří leskoměrem s úhlem 60º.

Výrobci leskoměrů ovšem poskytují i různé kombinace úhlů v jednom přístroji – např. 20 a 60º nebo 60 a 85º. Výjimkou nejsou ani přístroje, které umožňují měření pod všemi úhly. Tyto přístroje jsou zpravidla vybaveny statistikou a rovněž možností připojení do počítače. Software umožňuje snadné vytváření grafů a výpočet statistických hodnot. 

Bližší specifikaci pro měření lesku stanovuje norma ČSN ISO 2813.