Víte, jak testovat celistvost nátěrových systémů?

Nedokonalá protikorozní ochrana materiálu by mohla způsobit fatální následky. A to obzvláště u aplikací, které jsou v kontaktu s chemicky agresivními látkami.

Detekce vad nátěrového systému při aplikaci na kovový podklad může být prováděna nízkonapěťovou metodou (metoda mokré houbičky) nebo metodou vysokonapěťovou (jiskrová zkouška).

      

Nízkonapěťová zkouška

Je ideální pro nátěry s celkovou tloušťkou suché vrstvy do 500 µm a zkušebním napětím do 90 V. Nízkonapěťové detektory používají vlhkost k vedení elektrického proudu skrz jakoukoliv nespojitost v nátěru. Testovací zařízení je spojeno s kovovým podkladem pomocí kabelu pro vedení signálu a používá se stejnosměrné napětí. Zjištěná nespojitost je pak na přístroji detekována signálem (akustickým nebo rozsvícením kontrolky). Mezi nejpopulárnější zástupce těchto přístrojů patří Elcometer 270, který umožňuje nastavit napětí a 9V, 67,5V nebo 90V.

      

Vysokonapěťová zkouška

U vysokonapěťové metody je vytvářena v nespojitosti nátěru jiskra, pokud má tato nespojitost menší dielektrickou pevnost než materiál nátěru. Nátěr musí být před zkouškou zcela vytvrzen (vysušen) dle instrukcí výrobce, povrch nátěru musí být suchý a nesmí na něm být olej nebo nečistoty. U této metody je velmi důležité dbát na správné nastavení testovacího napětí, příliš vysoké nastavené napětí by mohlo nátěrový systém poškodit, naopak příliš nízké nastavené napětí nebude vady detekovat, i když budou přítomny. 

Ideálním zástupcem vysokonapěťového testování je Elcometer 266

      

Podívejte se na nabídku našich porozimetrů nebo nám napište. Poradíme Vám, která metoda testování je pro Vás nejvhodnější. 

Mgr. Radana Brábníková

Ing. Pavel Medvec

Ing. Michaela Pospíšilová

Renáta Sabolová