Porozita

Detekce vad nátěrového systému při aplikaci na kovový podklad může být prováděna nízkonapěťovou metodou (metoda mokré houbičky) nebo metodou vysokonapěťovou (jiskrová zkouška).

Nevodivý nátěr musí být aplikován na elektricky vodivém podkladu, ve většině případů na oceli. Defekt v nátěru bude detekován, pokud bude mezi vodivým podkladem, který je připojen k zdroji stejnosměrného napětí, a sondou přístroje protékat elektrický proud.