Je nám líto, ale tato stránka již neexistuje. 

Informace o tomto produktu jsme aktualizovali. Podívejte se na nový technický list k vašemu oblíbenému produktu na www.gamin.cz .

Děkujeme

Mgr. Radana Brábníková

Ing. Pavel Medvec

Ing. Michaela Pospíšilová

Ing. Ivo Bojas

Renáta Sabolová

Bc. Jana Kmeťová