Myslete na údržbu Vaší pískovačky

Jana Kmeťová

     

Zkontrolovali jste Vaši pískovačku před sezónou?

Pokud ne, je na to nejvyšší čas a my Vám nabízíme seznam základních kroků údržby.

       

6 kroků údržby tryskacího kotle

         

 

 

 • demontujte dávkovací ventil a vysypte abrazivo přes spodní výpusť
 • otevřete boční servisní otvor
 • vyčistěte ventil od zbytku abraziva
 • zkontrolujte opotřebení kovových součástí
 • přetěsněte a vyměňte membrány
 • vyměňte vadné součásti, případně celý ventil
 • zkontrolujte opotřebení, případně vyměňte Y-kus u DV80 a FSV
 • kulového uzavíracího ventilu
 • zkontrolujte také průchodnost vzduchových armatur

 • přetěsněte nebo vyměňte membránu
 • zkontrolujte pohyblivé části ventilu
 • zkontrolujte vložky tlumiče
 • zkontrolujte páky dálkového ovládání (Dead Man Handle)

  • zkontrolujte hadice k páce dálkového ovládání
  • vyměňte vadné nebo opotřebované díly (gumový hříbek, pružinky)

 • můžete nahradit "odtlakovací" potrubí vedoucí z tryskacího kotle k ventilu dálkového ovládání za tlakovou hadici
 • zkontrolujte odlučovače vlhkosti vzduchu
 • zkontrolujte opotřebovanost těsnění na vrchním otvoru tlakové nádoby a servisního otvoru
 • zkontrolujte opotřebovanost těsnícího hřibu
 • zkontrolujte rovné dosednutí hřibu na těsnění vrchního otvoru
 • přetěsněte spoje jednotlivých armatur
 • vyměňte těsnění na vstupní hadicové spojce u odlučovače
 • vyměňte těsnění na výstupní hadicové spojce na dávkovacím ventilu
 • zkontrolujte funkčnost trysky
 • zkontrolujte funkčnost pojezdových koleček

Náš tip: Můžete nahradit armatury vedoucí tlakový vzduch za snadno demontovatelnou tlakovou hadici (hadice má vliv na snadnou demontáž a kontrolu dávkovacího ventilu).

Chcete přenechat Vaše zařízení odborníkům nebo potřebujete náhradní díly?

Zavolejte nám nebo napište. Naši obchodníci jsou vám plně k dispozici.

       

 

 

Mgr. Radana Brábníková

Ing. Pavel Medvec

Ing. Michaela Pospíšilová

Ing. Ivo Bojas

Renáta Sabolová

Bc. Jana Kmeťová