Postupy a kroky správného měření pH

Kroky správného měření pH

Čtyři prvky, které je nutné kontrolovat pro správné měření pH: přístroj, elekroda, pufr a vzorek. 

     

 • Zkontrolujte správné nastavení pH metru.
 • Zkontrolujte správné připojení teplotního senzoru (pokud je potřeba).
 • Zjistěte stav baterií & napájecí kabel.
 • Zkontrolujte správné připojení elektrody.
 • Kalibrujte často na minimálně dva body s čerstvými pufry.

Pokud se pH metr nezapne nebo nese známky opotřebení, vyměňte jej.

 • Zkontrolujte kabel elektrody, zda není zničen.
 • Ujistěte se, že je elektroda správně připojena k pH metru.
 • Zkontrolujte, že není elektroda poškrábána či zničena - uražená špička.
 • Použijte čistící roztok v případě znečištěné elektrody či můstků.
 • Použijte skladovací roztok k hydrataci elektrody.
 • Použijte správnou elektrodu podle analyzovaného vzorku.

     

Vyměňte elektrodu, pokud nedojde k její stabilizaci nebo pokud je rozbitá či poškrábána. 

 • Míchejte pufry na magnetické míchačce nebo pomocí elektrody.
 • Ujistěte se, že používáte správné kalibrační pufry.
 • Zkontrolujte čistotu použitých pufrů - viditelná kontaminace.
 • Pro kalibraci použijte čerstvé pufry. 
 • Zkontrolujte expiraci pufrů nebo že lahve nejsou oteřené déle než 3 měsíce.

     

Vyměňte pufry, pokud jsou zkontaminované, prošlé nebo otevřené déle než 3 měsíce. 

 • Míchejte vzorek na magnetické míchačce nebo pomocí elektrody
 • Ujistěte se, že máte dostatek vzorku pro plné ponoření elektrody včetně můstku
 • Ujistěte se, že teplota a složení vzorku nezpůsobí zničení elektrody

      

Osvědčené postupy měření pH

Udržujte elektrodu hydratovanou

Udržujte elektrodu hydratovanou

Proč — Vysychání elektrody vede k posunu hodnot pH, pomalejší odezvě a nepřesnému měření.

Náprava—K “oživení” suché elektrody nejlépe dojde ponořením konce elektrody s můstkem do skladovacího roztoku nejlépe přes noc.

      

Oplachujte, neutírejte elektrodu

Oplachujte, neutírejte elektrodu

Proč—Otíráním skla elektrody může vytvářet statický náboj, který ruší správný odečet elektrody.

Náprava — Jednoduše oplachujte elektrodu destilovanou nebo deionizovanou vodou. Přebytečné kapičky vody můžete odsát pomocí papírových utěrek bez chloupků.

      

Skladujte elektrodu ve skladovacím roztoku

Skladujte elektrodu ve skladovacím roztoku

Proč—Skladování elektrody v deionizované vodě způsobuje vyluhování iontů z referenčního elektrolytu skrze skleněnou membránu, což má za následek pomalou odezvu elektrody.

Náprava — Skladujte Vaší elektrodu ve skladovacím roztoku.

      

Čistěte Vaší elektrodu pravidelně

Čistěte Vaší elektrodu pravidelně

Proč —Během měření se na elektrodě tvoří usazeniny, pokrývající měřící sklo. To může vést k chybné kalibraci a měření.

Náprava — Čistěte elektrody pomocí speciálně vyvinutých čistících roztoků pro pH elektrody– ideálně roztok vyvinutý pro Vaší aplikaci.

      

Kalibrujte často

Kalibrujte často

Proč—Všechny pH elektrody musí být často kalibrovány pro zajištění vysoké přesnosti.

Náprava—Četnost kalibrování závisí na požadavku přesnosti měření – Ideální je kalibrace každý den.

     

Zvolte tu správnou elektrodu pro Váš vzorek

Zvolte tu správnou elektrodu pro Váš vzorek

Proč—Elektrody pro všeobecné použití fungují ve všech aplikacích, nejsou však ideální pro všechny vzorky.

Náprava—Můžete zvolit elektrodu v závislosti na Vašich vzorcích – elektrody konstruované pro potraviny, nízké/vysoké teploty, nevodné aplikace a mnoho dalších.

      

Otevřené nebo uvolněné víčko

Otevřené nebo uvolněné víčko

Proč—Zavřené víčko pro doplnění elektrolytu může vést k pomalejší odezvě elektrody.

Náprava — Uvolněte nebo zcela sundejte plnící víčko na hlavě elektrody.
Nezapomeňte jej však opět přišroubovat zpět, pokud s elektrodou nepracujete. (Neplatí pro neplnitelné elektrody)

      

Udržujte plnou hladinu elektrolytu

Udržujte plnou hladinu elektrolytu

Proč—Elektrolyt neustále protéká ven skrze keramické můstky. Nízká hladina elektrolytu může způsobit nepřesné měření. (Neplatí pro neplnitelné elektrody)

Náprava—Ujistěte se, že hladina elektrolytu je maximálně jeden centimetr pod hlavou elektrody.

     

Správně ponořujte Vaší elektrodu

Správně ponořujte Vaší elektrodu

Proč— Jak referenční můstek, tak snímací sklo musí být řádně ponořeno pro zajištění správné funkce.

Náprava— Přidejte dostatečné množství vzorku pro úplné ponoření obou částí elektrody.

      

Zkontrolujte Vaší elektrodu

Zkontrolujte Vaší elektrodu

Proč —V průběhu času se snižuje citlivost skla elektrody a následně může zcela selhat. Možné je také poškození v průběhu použití. To způsobí chybné měření.

Náprava—Zkontrolujte Vaší elektrodu, zda nedošlo k poškození, a proveďte výpočet hodnot slop a offset. 

     

     

     

     

Článek jsme přebrali se souhlasem společnosti  Hanna Instruments Czech s.r.o. 

     

Mgr. Radana Brábníková

Ing. Pavel Medvec

Ing. Michaela Pospíšilová

Renáta Sabolová

Bc. Jana Kmeťová