Kalibrace měřicích přístrojů

Požadavek na kalibraci zařízení zejména u měřící a laboratorní techniky je dnes již zcela běžný. Proto jako součást našich služeb nabízíme kalibrace všech námi dodávaných zařízení, a to jednak jako součást prvotní dodávky zařízení, tak také rekalibrace.

Protože se setkáváme s častými dotazy týkajícími se frekvence kalibrací, navázaných metrologických etalonů a dalších témat, připravili jsme pro Vás sekci odpovědí na často kladené otázky.

Jaká zařízení kalibrujeme?

Zajišťujeme kalibraci všech typů námi dodávaných měřidel:

  • tloušťkoměry (podívejte se na náš článek o kalibraci tloušťkoměru Elcometer 456)
  • teploměry-vlhkoměry
  • odtrhoměry
  • leskoměry
  • spektrofotometry
  • ale i speciální zařízení jako Buchholzův vrypovací test a další. 

Prakticky žádná z námi dodávaných měřidel nespadají do kategorie stanovených měřidel, tedy těch, která vyžadují úřední ověření. V případě, že požadujete úřední ověření (například u vah), zajistíme jej na základě Vašeho požadavku. 

Co to je kalibrace?

Kalibrace je podle TNI 01 0115 (Mezinárodní metrologický slovník) činnost, která za specifikovaných podmínek v prvním kroku stanoví vztah mezi hodnotami veličiny s nejistotami měření poskytnutými etalony a odpovídajícími indikacemi s přidruženými nejistotami měření a ve druhém kroku použije tyto informace ke stanovení vztahu pro získání výsledku měření z indikace.
Kalibrace měřicího zařízení je tedy zjednodušeně postup, kterým se ověřuje, že na navázaném metrologickém etalonu měří zařízení hodnoty odpovídají hodnotám uvedeným na etalonu (nebo odpovídající hodnotám použitého etalonu).

Společnost Gamin při kalibraci měřicích přístrojů vždy používá ověřené a spolehlivé kalibrační laboratoře. Kalibraci Vám zajistíme flexibilně podle vašich potřeb, abyste si mohli být jistí, že váš přístroj měří správně a spolehlivě.

Nabízíme seznam nejčastějších otázek, které souvisí s kalibrací měřicích přístrojů.

      

Délku kalibračních intervalů si stanoví každá společnost, která s přístrojem pracuje.

U některých přístrojů je ale interval kalibrace jednoznačně určený – jedná se o tzv. stanovená měřidla. Většina námi dodávaných zařízení ale mezi stanovená měřidla nepatří, uživatel si proto určuje kalibrační periodu sám, zpravidla svým vnitřním předpisem.

Pro stanovení doby kalibrace je nutné vzít do úvahy následující hlediska:

  • Doporučení výrobce – výrobce stanoví kalibrační interval
  • Podmínky používání – podmínky užívání jsou velmi důležitý faktor stanovení intervalu kalibrací. Je zřejmé, že přístroj, který se používá denně a provádějí se jím desítky a stovky měření, je určitě namáhaný mnohem více než přístroj, který firma používá pouze sporadicky.
  • Sledování údajů v kalibračních listech a jejich srovnání s minulostí – když používáte přístroj pravidelně, můžete jednoduše sledovat změny v přesnosti měření vašeho přístroje. Když je zřejmé, že přesnost žádné z měřených veličin se trvale nezhoršuje, je možné mírně prodloužit interval kalibrace.  
  •  Oprava nebo nesprávná funkce přístroje – při opravě je kalibrace nezbytná. V případě, že váš přístroj opravuje servis nebo výrobce, měl by vám  kalibraci doporučit sám. Ve vašem vlastním zájmu byste měli dát přístroj zkalibrovat co nejdříve.

Každá společnost by měla mít vnitřní předpis, kde by měl být stanovený interval kalibrace. Tento předpis by měl určitě obsahovat identifikační údaje společnosti, včetně osoby, který je odpovědná za metrologii a seznam měřicích přístrojů, které je potřeba zkalibrovat – a to včetně typu, výrobního čísla, výrobce, dat, kdy byly jednotlivé kalibrace realizované a doporučený kalibrační interval.

Na základě našich zkušeností a zkušeností našich zákazníku doporučujeme např. tloušťkoměry kalibrovat každý rok, aby byla ověřena jejich plná funkčnost.

Akreditovanou kalibraci může provádět pouze kalibrační laboratoř akreditovaná pro danou veličinu, s platným kalibračním postupem.

Měřicí přístroj je v kalibrační laboratoři přibližně dva týdny. Záleží ale na době, kdy se kalibruje. Před koncem roku a v čase letních dovolených se tato doba může výrazně prodloužit.

Tloušťkoměr, jako námi nejčastěji kalibrované zařízení, není stanoveným měřidlem, pokud se tedy uživatel rozhoduje pro jeho kalibraci, pak si kalibrační periodu stanovuje sám.

Zároveň je důležité zdůraznit, že navázaným metrologickým etalonem jsou u tloušťkoměru právě kalibrační fólie – tedy právě ty by měly být kalibrovány a na těchto fóliích by měla být prováděna pravidelná kontrola správnosti měření tloušťkoměru.

Pokud jste nenašli odpověď  na vaši otázku, napište nám. Zodpovíme ji co nejdříve.

      

Mgr. Radana Brábníková

Ing. Pavel Medvec

Ing. Michaela Pospíšilová

Ing. Ivo Bojas

Renáta Sabolová

Bc. Jana Kmeťová