Přístroj pro měření obsahu solí Hedon SSM

Hedon SSM je plně automatický přístroj pro měření čistoty povrchu. Plně nahradí Breslovu metodu zjištění obsahu solí na povrchu, avšak ve zkráceném čase a bez použití spotřebního materiálu

Přítomnost rozpustných solí na povrchu může způsobit, že nátěrová hmota se předčasně poškodí a bude nutné ji opravit. Je velkou snahou tento stav eliminovat.

Hedon SSM je přístroj, který při dosažení stejných výsledků jako při použití Breslovy metody dokáže zmeřit čistotu rychleji.  

Cílem při vývoji přístroje bylo především

 • zlepšit čas, kvalitu a přesnost měření v terénu
 • eliminovat použití injekčních jehel
 • vyvinou přístroj, jenž nebude vyžadovat použití papíru
 • zautomatizovat systém dávkování vody a čištění
 • eliminovat použití spotřebního materiálu (cel a injekčních jehel)
 • přesně replikovat protokol o Breslově metodě
 • eliminovat zbytky zůstávající na povrchu po Breslově či jiných metodách založených na adhezivech

Přístroj Hedon SSM je plnohodnotnou alternativou Breslovy metody, a to v souladu s normou ČSN EN ISO 8502-9 (Provozní metoda pro konduktometrické stanovení solí rozpustných ve vodě).

Výhody

 • měří přesně a jednoduše
 • výsledky jsou opakovatelné
 • má tvrzený a robustní kryt
 • používá se velmi jednoduše
 • měření je velmi krátké - trvá pouze minutu
 • je bezpečný - nepoužívá injekční jehly
 • povrch zůstane bez znečištění

Technická specifikace

  Popis
Velikost cely 1250 mm2, kruhová, pevně daná
Způsob přichycení magnetický se silikonovým tesněním
Způsob vstřikování vody zautomatizovaný, stisknutím dávkovače nastaveného na pevně daný objem
Dávka 3 ± 0,05 ml
Celkový čas měření 60 vteřin / měření
Rozsah měření 0 – 100 μS/cm
Rozlišení 1 μS/cm
Přesnost měření ± 3 μS/cm
Rozsah teploty povrchu 5 – 50°C
Přesnost teplotní sondy ± 0,3°C

Fotogalerie