Bod vzplanutí

 

ČSN EN 456 - Nátěrové hmoty a podobné výrobky - Stanovení bodu vzplanutí - Rychlá rovnovážná metoda

Mgr. Radana Brábníková

Ing. Pavel Medvec

Ing. Michaela Pospíšilová

Renáta Sabolová

Bc. Jana Kmeťová