Normy Českého normalizačního institutu můžete nalézt a zakoupit i v naší společnosti. 

Máme k dispozici i další normy - ISO, IEC, CEN, CENELEC, ETSI. Pro více informaci nás, prosím, kontaktujte.

Mgr. Radana Brábníková

Ing. Pavel Medvec

Ing. Michaela Pospíšilová

Renáta Sabolová

Bc. Jana Kmeťová