Terminologie

 

ČSN EN ISO 8044 - Koroze kovů a slitin - Základní termíny a definice 

ČSN 03 8005 - Ochrana proti korozi. Názvosloví protikorozní ochrany podzemních úložných zařízení 

ČSN EN 12508
- Ochrana kovů a slitin proti korozi - Povrchová úprava, kovové a jiné anorganické povlaky - Slovník 

ČSN ISO 7583 - Anodická oxidace hliníku a jeho slitin. Slovník 

ČSN EN ISO 12683 - Mechanicky nanášené povlaky zinku - Specifikace a metody zkoušení 

ČSN EN 657 - Žárové stříkání - Názvosloví, klasifikace 

ČSN EN 13523-0 - Kontinuálně lakované kovové pásy - Zkušební metody - Část 0: Obecný úvod a seznam zkušebních metod 

ČSN EN 14879-1 - Systémy organických povlaků a obkladů pro ochranu průmyslových zařízení a provozů proti korozi způsobené agresivním prostředím - Část 1: Názvosloví, navrhování a příprava podkladu

ČSN EN ISO 4617 - Nátěrové hmoty - Seznam ekvivalentních odborných výrazů 

ČSN EN 971-1 - Nátěrové hmoty - Názvy a definice v oboru nátěrových hmot - Část 1: Obecné pojmy 

ČSN EN ISO 4618-2 - Nátěrové hmoty - Názvy a definice v oboru nátěrových hmot - Část 2: Odborné termíny vztahující se k charakterizaci a vlastnostem nátěrů 

ČSN EN ISO 4618-3 - Nátěrové hmoty - Názvy a definice v oboru nátěrových hmot - Část 3: Příprava povrchu a způsoby aplikace 

ČSN EN ISO 1514 - Nátěrové hmoty - Normalizované podklady pro zkušební nátěry 

ČSN EN ISO 1513 - Nátěrové hmoty - Prohlídka a příprava vzorků před zkoušením (ISO 1513:1992) 

ČSN EN ISO 8130-9 - Práškové nátěrové hmoty - Část 9: Vzorkování 

ČSN EN ISO 8130-14 - Práškové nátěrové hmoty - Část 14: Terminologie

Mgr. Radana Brábníková

Ing. Pavel Medvec

Ing. Michaela Pospíšilová

Renáta Sabolová

Bc. Jana Kmeťová