Viskozita

 

ČSN ISO 4625 - Pojiva pro nátěrové hmoty - Stanovení bodu měknutí - Metoda kroužek-kulička 

ČSN EN ISO 2431 - Nátěrové hmoty - Stanovení výtokové doby výtokovými pohárky

Mgr. Radana Brábníková

Ing. Pavel Medvec

Ing. Michaela Pospíšilová

Renáta Sabolová

Bc. Jana Kmeťová