Kontrola kvality v práškovém lakování

Vaše lektorka
Mgr. Radana Brábníková

      

Rozsah: celodenní školení

Cena kurzu zahrnuje: výukové materiály, materiál pro veškeré praktické zkoušky, obed, certifikát o absolvování

    

Podívejte se i na naše další semináře. Doporučujeme např. Vady v práškovém lakování, kde se dozvíte vše o nejčastějších vadách v práškovém lakování, které vznikly při aplikaci, nevhodné předúpravě nebo během vypalovacího procesu. 

     

Kurzy jsou realizovány ve zveřejněných termínech. Není-li uvedeno jinak, koná se kurz v našem vzdělávacím centru v Ostravě.

Kurz je realizován, je-li přihlášeno min. 5 účastníků.

Na základě odeslané přihlášky je odeslána zálohová faktura. Pokud není zálohová faktura uhrazena v termínu, pak rezervace místa propadá a místo je uvolněno dalším zájemcům.

V případě zájmu zajistíme účastníků ubytování. Tento požadavek specifikujte, prosím, v poznámce v přihlášce.

Mgr. Radana Brábníková

Ing. Pavel Medvec

Ing. Michaela Pospíšilová

Renáta Sabolová

Bc. Jana Kmeťová