Vady v práškovém lakování

Váš lektor
Martin Hublar

Kurz pojednává o nejčastějších vadách v práškovém lakování, zahrnuje vady způsobené nevhodnou či nedostatečnou předúpravou, vady způsobené při aplikačním procesu a také vady vzniklé v průběhu vypalovacího procesu. Jde např. o tyto vady:

  • nečistoty v povlaku (hrudky, krupice)
  • stékání povlaku
  • loupání povlaku
  • kráterky 
  • efekt pomerančové kůry
  • prosvítání základního materiálu pod povlakem
  • nabalovaní barvy na stranách 
  • a mnohé další

Kurz je doplněný praktickými ukázkami lakované vrstvy.

        

Rozsah: celodenní seminář

Lektorem kurzu je Martin Hublar, expert na povrchové úpravy ve společnosti IDEAL - Trade Service, spol. s r.o.

   

Nabízíme rovněž seminář Kontrola kvality v práškovém lakování, kde probereme např. tloušťku povlaku, mechanické vlastnosti, optické vlastnosti, přilnavost a mnoho jiného. 

   

Kurz je realizován ve zveřejněných termínech. Není-li uvedeno jinak, koná se kurz v našem vzdělávacím centru v Ostravě.

Kurz je realizován, je-li přihlášeno min. 5 účastníků.

Na základě odeslané přihlášky je odeslána zálohová faktura. Pokud není zálohová faktura uhrazena v termínu, pak rezervace místa propadá a místo je uvolněno dalším zájemcům.

V případě zájmu zajistíme účastníků ubytování. Tento požadavek specifikujte, prosím, v poznámce v přihlášce.

    

Mgr. Radana Brábníková

Ing. Pavel Medvec

Ing. Michaela Pospíšilová

Renáta Sabolová

Bc. Jana Kmeťová