Vady nátěrů v protikorozní ochraně

Váš lektor
Ing. Vít Dorničák, Ph.D.

 

Kurz je zaměřen na nejčastější vady nátěrových systémů, a to jak funkční tak i kosmetické. Např.

 • odlupování
 • praskání
 • ztráta přilnavosti
 • puchýřovatění
 • krátery
 • vrásnění
 • suchý střik
 • přestřik
 • nečistoty v nátěru
 • pomerančovitost
 • měkký nátěr
 • křídovatění
 • a další

U každé vady budou vysvětleny možné příčiny, prevence těchto vad a způsoby jejich následných oprav.

Kurz se zaměřuje zejména na vady na kovových podkladech a další vady na ocelovém povrchu, mnohé z poznatků lze však aplikovat i na jiné druhy podkladů. Kurz bude doplněn bohatou obrazovou dokumentací z vlastní činnosti lektora a řadou praktických příkladů.

    

Rozsah: celodenní seminář

Lektorem tohoto kurzu je Ing. Vít Dorničák, Ph.D., FROSIO inspektor Level 3 a soudní znalec v oboru chemie se specializací na protikorozní ochranu s dlouholetými praktickými zkušenostmi. 

    

Podívejte se i na náš seminář Kontrola kvality v protikorozní ochraně. Dozvíte se tam o přípravě povrchu, tloušťce nátěru, přilnavosti a porozitě, o klimatických podmínkách a ještě mnoho dalšího. 

    

Kurz je realizován ve zveřejněných termínech. Není-li uvedeno jinak, koná se kurz v našem vzdělávacím centru v Ostravě. 

Kurz je realizován, je-li přihlášeno min. 5 účastníků.

Na základě odeslané přihlášky je zaslána zálohová faktura. Pokud není zálohová faktura uhrazena v termínu, pak rezervace místa propadá a místo je uvolněno dalším zájemcům.

V případě zájmu zajistíme účastníkům ubytování. Tento požadavek specifikujte, prosím, v poznámce v přihlášce.

Mgr. Radana Brábníková

Ing. Pavel Medvec

Ing. Michaela Pospíšilová

Renáta Sabolová

Bc. Jana Kmeťová