Kontrola kvality v protikorozní ochraně

  • Příprava povrchu – čistota (zasolení, prachové částice) a drsnost (komparátory, drsnoměry, parametry drsnosti) podkladu před aplikací, povrchové napětí
  • Tloušťka nátěru  – tloušťka mokrého nátěru, tloušťka suchého nátěru, destruktivní a nedestruktivní testování, statistická vyhodnocení měření, práce se softwarem
  • Přilnavost povlaku – mřížková zkouška, křížový řez, odtrhoměry, vyhodnocení odtrhové zkoušky
  • Porozita povlaku – porozimetry nízkonapěťové a vysokonapěťové
  • Hodnocení klimatických podmínek - parametry pro hodnocení klimatických podmínek se zaměřením na specifika při aplikaci

 

 

Váš lektor
Ing. Pavel Medvec

     

Rozsah: celodenní školení

Cena kurzu zahrnuje: výukové materiály, materiál pro veškeré praktické zkoušky, oběd, certifikát o absolvování

     

Určitě Vás zaujme i náš další seminář - Vady nátěrů v protikorozní ochraně, kde se dozvíte vše o nejčastějších vadách nátěrového systému a to funkčních o kosmetických.

   

Kurzy je realizovány ve zveřejněných termínech. Není-li uvedeno jinak, koná se kurz v našem vzdělávacím centru v Ostravě.

Kurz je realizován, je-li přihlášeno min. 5 účastníků.

Na základě odeslané přihlášky je odeslána zálohová faktura. Pokud není zálohová faktura uhrazena v termínu, pak rezervace místa propadá a místo je uvolněno dalším zájemcům.

V případě zájmu zajistíme účastníkům ubytování. Tento požadavek specifikujte, prosím, v poznámce v přihlášce.

Mgr. Radana Brábníková

Ing. Pavel Medvec

Ing. Michaela Pospíšilová

Renáta Sabolová

Bc. Jana Kmeťová