Tloušťka suché vrstvy

Mezi nejčastěji v praxi používanou metodu pro měření tloušťky suché vrstvy patří měření dle postupu 7C a 7D z normy ČSN EN ISO 2808.

Postup 7C definuje magneticko - indukční přístroj (obecně označovaný jako feromagnetický tloušťkoměr F), který pro stanovení tloušťky suché vrstvy obsahuje elektromagnet. Tloušťka suché vrstvy je závislá na změně v magnetickém poli po přiložení přístroje k feromagnetickému podkladu.Elektromagnet vytváří nízkofrekvenční střídavé elektromagnetické pole, např. 60 – 400 Hz. Tento postup, je určen pro nemagnetické vrstvy na magnetických kovových podkladech (typický nátěr na ocelovém podkladu).

Postup 7D pak definuje přístroj pro měření indukčních proudů (označovaný jako neferomagnetický tloušťkoměr NF), který je určen pro elektricky nevodivé vrstvy na neferomagnetických kovových podkladech (např. měření vrstvy nátěrové hmoty na hliníkových nebo zinkových podkladech). Přístroj obsahuje elektromagnet pro stanovení tloušťky povlaku podle změn v magnetickém poli vyvolaných vířivými proudy v elektricky vodivém podkladu. Elektromagnet vytváří v tomto případě vysokofrekvenční střídavé elektromagnetické pole, např. 0,1 – 30 MHz.