Destruktivní měřění

Destruktivní měření tloušťky suché vrstvy definuje postup 6B z normy ČSN EN ISO 2808.

Jedná se o měření pomocí mikroskopu a klínového řezu. Při tomto postupu je používán přístroj, pomocí kterého je povlak v předepsaném úhlu seříznut až k podkladu. Mikroskopem se stupnicí se změří půdorysná šířka klínového řezu v μm a na základě úhlu řezu se vypočítá tloušťka suché vrstvy. Celý postup je vhodný i pro nekovové podklady (nátěry na dřevě, betonu, plastu) a lze jej účinně použít i pro měření tloušťky více vrstev u vícevrstvých systémů, které jsou dostatečně barevně odlišeny. 

Pro tuto metodu existuje přístroj obecně označovaný jako PIG (z anglického „Paint Inspection Gauge“). Tento jednoduchý kapesní přístroj má zabudovaný řezák a mikroskop s osvětlením a stupnicí, pomocí kterých lze celé měření realizovat. Přístroj Elcometer 121 nabízí kromě možnosti destruktivního zkoušení tloušťky také připojení řezáku pro provádění mřížkové zkoušky dle ČSN EN ISO 2409.