Tloušťka mokré vrstvy

Tloušťka mokré vrstvy, často také označována jako WFT (Wet Film Thickness), je parametr, který slouží k orientačnímu výpočtu tloušťky vrstvy po vytvrzení nátěrové hmoty (tzv. tloušťky suchého filmu – DFT z anglického dry film thickness – jedná se v podstatě o tloušťku filmu po vytěkání všech rozpouštědel).

WFT musí být hodnoceno bezprostředně po aplikaci nátěrové hmoty, tedy do doby, než vytěká část rozpouštědla z nátěrové hmoty. Tím je také zajištěno, že dojde k opětovnému slití barvy a nátěr nebude v daném místě poškozen. Výhodou měření tloušťky mokré vrstvy je to, že je možné i v průběhu aplikace korigovat tento parametr a dosáhnout tak optimální tloušťky suchého filmu.

Měření tloušťky mokré vrstvy je možné provádět měřicími hřebeny nebo excentrickým kolečkem.

Měřicí hřebeny jsou vyráběny z plastu (slouží pak na jednorázové použití), z hliníku nebo nerezi, v různých rozsazích. Plastové nebo hliníkové hřebeny jsou velmi často dodávány výrobci nátěrových hmot při dodávce, je však nutné velmi pečlivě sledovat jejich opotřebení a plastové hřebeny nepoužívat opakovaně. Hřebeny mají po svém obvodu odstupňované zuby, označené číselnou hodnotou tloušťky. Při měření je hřeben namočen kolmo do nátěrové hmoty a následně se provádí odečet ze stupnice na hřebeni.  Tloušťka vrstvy je pak hodnota, která je mezi posledním namočeným a prvním nenamočeným zubem hřebene.

Excentrické kolečko je výrazně přesnější než hřeben, po stranách kolečka jsou vodící plochy, ve středu pak excentrická plocha, ze které lze odečíst tloušťku mokrého filmu po projetí kolečka nátěrovou hmotou.