Viskozita

Viskozita je veličina, která charakterizuje vnitřní tření vybraných látek. Jednoduše lze definovat, že jde o poměr mezi napětím a změnou rychlosti, který závisí na vzdálenosti mezi vrstvami při proudění kapaliny.

Čím má kapalina větší přitažlivost, tím má větší viskozitu a naopak. Větší viskozita znamená větší brzdění pohybu kapaliny nebo těles v kapalině.