Mřížková zkouška

Mřížková zkouška je metoda hodnocení přilnavosti povlaků na podkladovém materiálu, případně jednotlivých vrstev povlaků u vícevrstvého nátěrového systému.

Provádí se pomocí šesti řezů v každém směru. Tyto řezy musí být navzájem kolmé, tak aby vznikla mřížka. Jedná se o zkoušku destruktivní a orientační. Tato zkouška se dá pro svou nenáročnost provádět nejen v laboratořích, ale také přímo v provozu. Většinou se tento test vyhodnocuje jako vyhovuje/nevyhovuje, v některých případech lze však užít šestistupňovou klasifikační tabulku.

Jelikož výsledek zkoušky neudá konkrétní číselnou hodnotu, nelze ji považovat za způsob měření přilnavosti. K exaktnímu měření přilnavosti je lepší použít odtrhoměru.